ویفر شیرزاد

ویفر یک نوع بیسکویت شیرین است که اغلب با چای شیر یا آب میوه سرو می شود. این نوع خوراکی از بیسکویتهایی است که والدین برای عزیزان خود می خرند زیرا خوردن آن راحت تر و هضمش سریع تر است. منشا ویفر از قرن نهم در اروپای غربی وارد خانه ها شد در دهه ۱۸۹۰ …

ویفر شیرزاد ادامه »